Регламент

Р Е Г Л А М Е Н Т

„ФОЛКЛОРНА  МАГИЯ”

НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО

 

12, 13 и 14 юли 2019 г.

Банско

 

Второто издание на Националния фестивал за народно творчество „Фолклорна магия“ има конкурсен характер и е предназначен за самодейци от всички фолклорни области на страната и за всички възрасти. Има четири категории за участие - пеене, свирене, танци и демонстрация на обичаи и традиции. Фестивалът ще се проведе на няколко сцени в Градския парк на град Банско.

 

Организатори на фестивала са „Кю Мюзик Медия Груп“ ООД, част от Мюзик Медия Клъстер, и Община Банско.

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. До участие се допускат желаещи кандидати, които отговарят на условията, посочени в регламента. Фестивалът е с конкурсен характер и в него могат да участват индивидуални изпълнители – певци и инструменталисти, певчески групи, камерни състави, народни и школувани хорове, вокално-инструментални ансамбли, танцови състави, инструменталисти от България и чужбина, както и танцови клубове и формации, изучаващи български народни хора.

2. Участието е без ограничение на възрастта. Участниците се разделят на 3 (три) възрастови групи:

 • до 12 години;
 • от 13 до 17 години;
 • над 18 години

 

3. Оценки и награди:

Оценяването в категориите ще се извършва от компетентно жури по точкова система. Решенията на журито по отношение класиране на участниците не подлежат на оспорване.

Наградите във всяка категория и за отделните възрастови групи са следните:

 • 1-во място – Диплом и плакет
 • 2-ро място – Диплом и плакет
 • 3-то място – Диплом и плакет

Награждаването на победителите за деня от всички категории става след края на конкурсната програма и победителите участват (по желание) във вечерната програма на Фестивала.

ІІ. КАТЕГОРИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

 1. "Фолклорни виртуози" - инструментално изпълнение на индивидуални участници и групи. Изпълненията могат да бъдат на инструментите: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, акордеон и др.
 2. "Нашенски славей" - вокално изпълнение на индивидуални участници, дуети, триа, вокални състави,  групи, хорове.

- индивидуални участници  - изпълняват две песни - бавна и бърза, с обща продължителност до 5 минути. Критерии за оценка: чиста интонация, динамика, щрихи, спятост, ритмичност.

- групи, вокални състави, дуети, триа - изпълняват 3 песни с общо времетраене до 10 минути. Критерии за оценка: чиста интонация, динамика, щрихи, спятост, ритмичност.

 1. "Дръж се, земьо" - танцово изпълнение на групи за танцов фолклор, състави, ансамбли, камерни танцови групи, клубове за народни танци и др. Изпълняват програма с общо времетраене до 15 минути (по възможност от различни региони на България). Танците могат да бъдат автентични, сюжетни или с авторска хореография.
  Критерии за оценка: стил, артистичност, оригинални костюми, музика, хореография.

4. "На мегдана" - представяне на автентични обичаи и традиции от фолклорния регион; словесен фолклор – разказвачи на притчи, легенди, предания, хумор и др. с общо времетраене до 6 минути.

Журито има право да прекъсне част от обявената програма, регламентирана  от организаторите, ако тя надвишава посочените времеви граници!               

Изпълнителите си осигуряват музикален съпровод на живо, синбек на CD или флаш памет. 

Важно: Не се допуска промяна на място в предварително заявените изпълнения за участие съгласно Заявката.
 

ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

 • Подбор на репертоар;
 • Вярна интерпретация;
 • Майсторство на изпълненията – стил, изказ, дикция, синхрон;
 • Артистичност на изпълненията и сценично поведение;
 • Подбор на костюмите – структура и функция на костюма в зависимост от региона;
 • Забранени са вокални изпълнения на плейбек

Традиционната българска носия е задължително облекло за всички участници

 

 

IV.ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

Участниците заплащат такса за участие, както следва:

 • индивидуално изпълнение - 8 лева
 • за групи до 10 човека - 7 лева за всеки участник
 • групи и ансамбли:
 • от 11 до 15 човека – 90 лева (за целия състав)
 • от 16 до 20 човека – 110 лева (за целия състав)
 • от 21 до 25 човека – 140 лева (за целия състав)
 • над 25 човека – 160 лева (за целия състав)
 • когато групата е съпровождаща на солисти, тя не се оценява от журито и не дължи такса за участието си;
 • ако един изпълнител се явява в две категории, таксата е 12 лева

Лица в неравностойно положение, със специални образователни потребности и деца от Домовете за деца, лишени от родителски грижи, се допускат до участие в конкурсите, без да заплащат такса за участие. В такива случаи се изисква официален доказателствен документ от институция за социално подпомагане, домът в който е настанен участникът или образователната институция за деца със специални образователни потребности.

 

Разходите по пътуването и пребиваването по време на фестивала са за сметка на участниците. Участниците сами организират нощувките си.

 

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ПРЕВЕЖДАНЕ НА ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:

Пощенска банка, IBAN: BG22BPBI79421021852301

Титуляр: Мюзик Медия Клъстер ООД

В платежното нареждане ЗАДЪЛЖИТЕЛНО пишете името на участника, за когото е таксата.

Краен срок: 30.04.2019 г. Заплащането е само по банков път!

 

V. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

 • Всички желаещи да участват попълват формуляра Заявка за участие на сайта folklornamagia.bg. Краен срок за подаване на заявките – 30.04.2019 г.
 • Заявки без преведена такса за участие няма да бъдат разглеждани.

За всеки състав или индивидуален изпълнител се попълва отделна заявка!

Редът за явяването на участниците  се определя от организаторите на база постъпване на заявките и платената такса. Ще се съобразяваме с избора на ден за участие до запълване на дневния капацитет. Окончателният график за конкурсната програма по дни и часове ще бъде публикуван на сайта www.folklornamagia.bg преди фестивала.

В деня на пристигане участниците трябва да регистрират присъствието си на „Регистратура”. Ако някой закъснява или се е отказал от участието си, моля да уведоми организаторите на тел.: 0888 234 540.

При регистрацията в деня на участието всеки участник и/или негов представител подписва Декларация (съгласно Закона за авторското право и сродните права), с която се съгласява изпълнението му да бъде заснето и заснетия материал да се излъчва като част от различни телевизионни програми по преценка на организаторите, както и да бъде качвано в Интернет. При отказ от подписване на такава декларация, изпълнението на участника няма да бъде снимано и излъчено никъде.


Виктор Касъмов

Директор на Национален фестивал за народно творчество

„ФОЛКЛОРНА МАГИЯ“

 

За контакти:

0887 43 80 43 – Цветан Колев - Координатор участници и разяснения по регламента

 

Използваме бисквитки за подобряване на функционалността на сайта. Ако продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с употребата им.
Научете повече