Политика за поверителност

Политика за поверителност

 

КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД (Дружеството) организира Национален фестивал за народно творчество „Фолклорна магия“ и се грижи за защитата на личните данни на участници, зрители и потребители.

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това как Дружеството третира вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране. Основна мисия на нашия екип е да ви предоставяме изчерпателна и обективна информация относно нашата програма, новини, актуални събития, дейности и инициативи, възможности за гледане и слушане на видео и фото съдържание, и др.


 

Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание?

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото на неприкосновеност на лицата, да защити личните им данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които Дружеството прилага и с които може да се запознаете тук. Сред тях са:

 • Да ви информираме какви данни използваме.

 • Да ви информираме защо ги използваме.

 • Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги като таргетирана реклама, например.

 • Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода.

 • Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“. В допълнение, можем да ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини

1.Какви данни събираме?

В процеса на нашите отношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни (като напр. информация, предоставена от вас при попълване на различни форми и формуляри на уебсайта, при контакт по телефон, кореспонденция по имейл или по друг начин). Това включва информацията, предоставена от вас при регистрацията на уебсайта, регистрация за ползване на услуга/функционалност на уебсайта, попълване на формуляр за участие във фестивала или друга Ваша активност на уебсайта, както и когато съобщавате за проблем с нашия уебсайт. 

Информацията, която ни предоставяте, може да включва имена – лично, бащино, фамилно, псевдоним, адрес, имейл адрес, телефонен номер, снимка, възраст, дата и място на раждане, пол и др.

Автоматично събирани данни:

 

 • технически данни, като това може да включва IP адрес, използван за свързване на компютъра Ви с интернет, данни за достъп (log-in information), тип и версия на браузъра, настройка на часова зона, тип и версия на разширения на браузъра (browser plug-in), операционна система, тип устройство, марка на мобилно устройство; тези данни могат да бъдат събирани и обработвани от наше име от "бисквитки" на трети лица, за което можете да намерите повече информация в нашата Политика за "бисквитките" („cookies”);

 • данни за Вашите посещения, като напр. URL, информация за активности, извършени чрез и от уебсайта (включително дата и час), информация, която сте преглеждали или търсили, продължителност на посещението на определени страници, телефонен номер или имейл, използван за контакт с нас.

 

2.С каква цел се обработват данните?

Ние обработваме Вашата лична информация по различни технически, административни и оперативни причини, като напр.: за да гарантираме, че съдържанието е представено по най-ефективния начин за вас и Вашето устройство, за да подобряваме уебсайта, включително неговата функционалност и др.

Най-често ние обработваме Вашите лични данни с цел регистрирането на участието Ви в Национален фестивал за народно творчество „Фолклорна магия“ и/или публикуване на снимки и видеоклипове, включително публикуването им в интернет страницата на организаторите, респ. във фейсбук, както и излъчването на кадрите в ефир на участието и успешното връчване/ доставяне на съответните награди в това число и на публично място.

Лични данни няма да бъдат обработвани за други, несъвместими с посочените по-горе цели.

3.Как събираме Вашите данни?

Ние събираме лични данни в преобладаващия брой случай директно от Вас, като:

 • Се свържете с нас по телефон;

 • Попълните съответната регистрационна форма, ако е предоставена на нашата интернет страница;

Данни, събирани от прочитане на бисквитки: Когато потребителите използват нашите услуги и портфолио от уеб сайтове - четат новини, гледат видео, използват мейл и други, сред данните, които помагат да разберем как услугите ни работят по най-добрия начин и за да ги направим още по-добри за вас, са бисквитките. Те представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания браузър и се съхраняват на устройството ви, за да може сайтът да го разпознава. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или "сесийни" бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате сайт от нашето портфолио, но се изтриват в момента, в който затворите страницата. Повечето бисквитки не съдържат чувствителна информация за Вас или лични данни, с които можем да ви идентифицираме пряко. Целите, за които използваме бисквитките, са най-основно следене на поведението ви в следните направления:

 • Проследяване на секции в сайтовете, които посещавате;

 • Колко време отделяте в даден сайт;

 • Колко време гледате дадено видео;

 • Рекламите, които сте видели и/или с които сте си взаимодействали;

 • Кога посещавате наши сайтове и сайтове на наши партньори, сервиращи наши java скриптове и др.

 

Ние не продаваме личните Ви данни на трети лица.

4. На какво правно основание се обработват данните?

Освен когато е посочено друго, обработването на Вашите лични данни е доброволно и се прави с Вашето доброволно предоставено съгласие. Непредоставянето на исканите лични данни обаче може да доведе до невъзможност от наша страна да Ви регистрираме като участник в Национален фестивал за народно творчество „Фолклорна магия“, или да доведе до невъзможност да доставим спечелена от Вас награда.

В случай че участвате в излъчвани от нашите телевизии предавания, ние сме задължени съгласно Закона за радио и телевизията да съхраняваме записите на тези програми, включващи Вашето участие и предоставените от Вас данни в ефир, за срок, определен съгласно Закона за радиото и телевизията, който понастоящем е 3 месеца.

5. Колко дълго се съхраняват личните данни?

Съхраняваме личните Ви данни не по-дълго от необходимото за изпълнение на целите, за които тези лични данни са били събрани, освен ако приложимото законодателство изрично изисква личните данни да се обработват за по-дълъг период.

Ще изтрием и заличим личните данни с изтичането на горепосочените срокове или ако:

 • оттеглите съгласието си, което е основание за обработване на данните, и вече не е налице друго законово основание за обработването им;

 • ако възразявате срещу обработването на данните и няма надделяващо законно основание за това, или ако възразявате срещу обработване на данните с цел директен маркетинг;

 • личните данни са обработени незаконосъобразно;

 • личните данни трябва да се изтрият с цел спазване на законово задължение, с което е обвързано Дружеството.

Изтриването не се прилага дотолкова, доколкото обработването е необходимо за спазване на законово задължение, което изисква от нас да обработваме данни, или за изпълнение на задача от обществено значение; за архивни цели от обществено значение, за цели на научни или исторически изследвания или статистически цели; или за установяване, повдигане или защита на съдебни искове на Дружеството.

6. Как защитаваме личните данни?

Ще предприемем всички необходими действия, за да гарантираме сигурността на личните данни и да избегнем достъп до тях, събиране, използване, разкриване, копиране, изменяне, разпореждане, изтриване или друга неправомерна употреба от страна на неупълномощени лица. Ние съхраняваме Вашите данни на нашите сървъри и сървъри, хоствани от трети лица. Използваме подходящи технически и организационни мерки, които целят да защитят Вашите лични данни и да предотвратят неоторизиран достъп. Имаме договори с доставчиците на хостинг услуги, които включват задължения, свързани с обезпечаването на организационната и техническата сигурност на личните данни. Отговорността за конфиденциалността на всички средства за удостоверяване (напр. пароли), които използвате за достъп до нашия уебсайт, е Ваша.

7. Поверителност на личните данни на деца

Лични данни на лица под 18 години се обработват само въз основа на изрично съгласие, дадено от родителя или настойника да обработваме личните данни на детето за определени цели. Дружеството съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет.

8. Какви са Вашите права?

Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме Ваши лични данни, Вие, субектът на данните, имаме следните права:

 • Право да оттеглите съгласието си – когато обработваме лични данни въз основа на Вашето съгласие, Вие имате право си по всяко време да оттеглите това съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено преди да го оттеглите.

 • Право на достъп - имате право да знаете какви Ваши лични данни обработваме.

 • Право да поискате копие от информацията, която държим за Вас.

 • Право на поправка - имате право да поискате коригиране на данните, които държим за Вас, ако същите са неточни или непълни.

 • Право да бъдете забравени - при определени обстоятелства можете да поискате данните, които държим за Вас, да бъдат изтрити.

Право на ограничаване на обработката - при определени обстоятелства можете да поискате да ограничим (спрем) обработването на Вашите лични данни.

Право на преносимост - Вие имате право да поискате данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат предадени на друга организация.

Право на възражение - имате право да възразите срещу определени видове обработка, като например директен маркетинг.

Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране - Вие също имате право да не бъдете обект на автоматизираната обработка или профилиране.

Право на жалба: ако смятате, че Вашите права на неприкосновеност и защита на личните данни са нарушени, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или да заведете съдебно дело срещу Дружеството.

9. Линкове към други уебсайтове Нашият уебсайт може да предоставя линкове към уебсайтове, които не са под контрола на Дружеството. След като кликнете върху линк на трето лице, ще бъдете насочени към уебсайта на това трето лице. Ако посетите някой от тези уебсайтове, трябва да прегледате техните правила за поверителност. Ние не носим отговорност за политиките и практиките на други дружества.

10. Контакт с нас

Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото българско или европейско законодателство, по инициатива на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД. Всички промени и изменения ще бъдат публикувани на настоящата интернет страница.

Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните Ви данни или желаете да упражните което и да е от Вашите права, можете да се свържете с нас на адрес:

София 1330
ул. Гюешево 85
Институт по маркетинг, ет. 4
Тел. + 359 2 920 08 17

email:  office@mmcluster.bg

 

Политика за използване на бисквитки
 

Ние, „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД, с ЕИК131138783 , със седалище и адрес на управление гр. София 1618, гр. София, ул.“Гюешево“ №85, ет.4, използваме бисквитки или подобни инструменти на нашия сайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване.

Настоящата Политика за бисквитките има за цел да обясни на потребителите  видовете технологии, които използваме, какво правят те и Вашия избор по отношение на тяхната употреба.

1. Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни („сесийни“) бисквитки. Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

2. Как използваме бисквитки?

Използваме бисквитки с цел да направим нашата страница по-приятна и лесна за използване от Вас, да се улесни работата с нас чрез оптимизиране на съхранението на потребителски данни наред със запазване на Вашата анонимност.

Използваме следните видове бисквитки:

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са строго необходими, за да може сайтът да изпълнява своите функции и се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Използваме тези бисквитки за да установим автентичността на нашите потребители, когато те използват сайта, така че да можем да предоставим нашите услуги или за да можем да изпълняваме нашите Условия за ползване и да поддържаме сигурността на нашите услуги.

 

Сесийни бисквитки

Тези бисквитки се съхраняват временно в рамките на посещението Ви в нашата уеб страница на Вашия компютър или устройство, а след това биват заличени. Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например:

 • за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия сайт;

 • за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни.

Бисквитки на трети страни:

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

Използваме Doubleclick.net - за ремаркетинг и дисплейни реклами на Google;

Използваме Facebook – с неговата помощ могат да се проследят действията на потребители, след като са видели или отворили реклама във Facebook. Това ни позволява да проследяваме ефективността на рекламите във Facebook и да събираме данни за статистически цели. Събраните по този начин данни са анонимни за нас, ние не получаваме информация за самоличността на потребителите. Въпреки това, данните от Facebook се съхраняват и обработват, така че има възможност за връзка към съответния потребителски профил и Facebook може да използва информацията за собствени рекламни цели, в съответствие с политиката за използване на данни на Facebook 

Използваме Google Analytics на Google - за да генерираме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик.

Ако се притеснявате за рекламните бисквитки към трети страни генерирани от рекламодатели, можете да ги изключите от тук: Your Online Choices site.


3. Защита

KЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД гарантира защита на Вашата лична информация от загуба, унищожаване, подправяне, манипулиране, неоторизиран достъп и неразрешено разкриване.

Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки.

ВАЖНО! Ако блокирате нашите бисквитки в браузъра си, не можете да използвате някои части от нашата уеб-страница или функциите, споменати по-горе не могат да бъдат гарантирани. Това може да доведе до невъзможност за използване на сайта. Ако поставите в браузъра си опция "Изтрий всички бисквитки", настройките на браузъра се заличават, когато затворите браузъра. Освен ако не пречи на използването на бисквитки в настройките на браузъра Ви, нашата система изпраща бисквитки, когато посетите този сайт. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org.

За контакти

Ние „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД сме на разположение за всякакви въпроси, коментари и искания, свързани с тази Политика за бисквитките. Изпращайте ги на office@mmcluster.bg.

Използваме бисквитки за подобряване на функционалността на сайта. Ако продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с употребата им.
Научете повече